Gedragsregels Whatsapp buurtpreventie

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
 2. Men moet in het bezit zijn van een smartphone of Iphone
 3. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk waar de groep opgericht wordt
 4. De politie komt alleen in actie na melding via het nummer ‘101’
 5. Meldingen in de Whatsapp groep worden enkel en alleen gedaan nadat 101 werd verwittigd door de melder
 6. Whatsapp buurtpreventie wordt gebruikt volgens de SAAR methode Signaleer – Alarmeer (101) – App – Registreer
 7. Houdt uw melding kort en krachtig in één bericht. Verspreid geen onjuiste informatie en geef altijd aan dat 101 is gebeld om een regen aan meldingen te vermijden
 8. Meld zoveel mogelijk en denk hierbij aan het signalement:
  1. Geslacht
  2. Huidskleur
  3. Lengte
  4. Gezicht (snor, baard, opvallende haarsnit, tatoeages, littekens, …)
  5. Kleding (scan de persoon van boven naar beneden)
  6. Voertuig (Kleur, merk, type en kenteken)
 9. Het versturen van foto’s via de app van een verdachte en / of voertuig, mag alleen ten behoeve van het te verstrekken signalement
 10. Let op je taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren, beschuldigen, ….
 11. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels / wetten. Laat het speurwerk over aan de politie
 12. Gebruik de Whatsapp groep alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderling contact en / of privé-berichten
 13. Informatie die u verkrijgt via de Whatsapp groep mag je niet openbaar maken, ook niet via sociale media
 14. Indien je zelf lid bent van de politie of een andere hulpdienst dienen het beroepsgeheim en gerelateerde onderrichtingen ter zake te allen tijde gerespecteerd te worden
 15. Indien deze regels niet gerespecteerd worden, behouden de beheerders het recht u te verwijderen uit de groep
 16. De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze groep
 17. De beheerders behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze groep

De beheerders van deze Whatsapp groep, de politie of het stadsbestuur zijn niet verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers

 

S.A.A.R methode

Werkwijze

Alle WhatsApp groepen werken conform de SAAR-methode.

 • U signaleert een ‘verdachte situatie’ in uw buurt
  • Verdachte situaties zijn: Zaken waarbij u een ‘redelijk’ vermoeden hebt dat personen of situaties uw veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld. Het ‘onderbuikgevoel’ is hierbij van belang.
 • U alarmeert direct door 101 te bellen
  • Voordat u met 101 gaat bellen let u op het signalement van de verdachte, eventuele vervoermiddelen met kentekens, de locatie, eventuele zaken die men bij zich heeft en de reden waarvoor u belt.
 • U verstuurt een app
  • Na het gesprek met 101 verstuurt u een app in de groep van de verdachte situatie en let daarbij op bovenstaande omschrijving van verdachte situatie. Indien mogelijk voegt u foto’s of filmpjes toe aan het bericht.
  • Tracht om alles in één bericht te versturen en meldt dat 101 is gebeld.
  • Een andere deelnemer kan reageren op het bericht indien het gaat om waardevolle informatie over de melding. Emoticons laten we achterwege.
 • Registreren
  • De coördinator of beheerder registreert de chat en brengt de politie op de hoogte van alle informatie die in de groep werd gedeeld.

Het chatten stopt zodra er geen verdachte omstandigheden meer plaatsvinden en het gesprek wordt beëindigd door de beheerder of coördinator met een afbeelding van het rode logo van WhatsApp waarin staat: ‘stop Whatsapp’.

Randvoorwaarden

 • De Whatsapp groep bericht alleen relevante informatie (denk aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht overkomen).
 • Ga niet zelfstandig de verdachte omstandigheden te lijf maar verstuur uw observatie via de Whatsapp. Hang niet de held uit.
 • Leef altijd de gedragsregels na die u heeft ondertekend.
 • Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, dan neemt u contact op met Rudi Smets via rudi.smets@buurtpreventiebilzen.be  of via 0468 13 04 54.
 • Elke deelnemer laat zich vrijwillig en bewust onderwerpen aan een screening door de politie en elke deelnemer is gebonden aan het advies dat de politie zal uitbrengen. De politie bepaalt, zonder tegenspraak, op basis van de screening of een deelnemer wordt toegelaten tot de groep.